وظایف کنسرسیوم

وظایف کنسرسیوم عبارت است از:

  • استانداردسازي سیستم های یادگیری الكترونيكي متناسب با فرهنگ و مختصات جامعه فرهنگي و آموزشی ايران و بهره مندی از تجارب جهانی.
  • تعامل و توسعه همكاري‌هاي مشترك فی مابین اعضاء به صورت شبكه‌اي.
  • همکاری با وزارت علوم در جهت تدوین مقررات و ضوابط آموزشی ویژه موسسات و دوره های یادگیری الکترونیکی و رتبه بندی موسسات
  • تعامل با وزارت علوم و نهادهاي قانوني براي تثبيت و ارتقاء جايگاه‌ مؤسسات و دانشگاه‌‌هاي الكترونيكي.
  • تلاش برای توسعه همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي در حوزه های مرتبط
  • بر پائی نشست‌هاي علمي، تخصصي و گردهمائي‌هاي ادواري در حوزه یادگیری الکترونیکی.