️آغاز به کار همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید۱۹

برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک نمایید

لینک دسترسی: http://elearningcovid19.kntu.ac.ir