گزارش های مربوط به همه گیری ویروس کرونا و مسئولیت اجتماعی دانشگاهها

در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و مقابله با شیوع کرونا گزارش های همه گیری ویروس کرونا و مسئولیت اجتماعی دانشگاهها توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه در گزارش های منتشر شده تا این تاریخ اقدامات و تهمیدات دانشگاه‌های جانز هاپکینز آمریکا، آکسفورد انگلستان، اوپسالا سوئد، استانبول ترکیه، ماکس‌پلانک و لایبنیتز آلمان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران ارائه شده است.

  • علاقمندان برای دریافت گزارش اول (دانشگاههای جانز هاپکینز آمریکا، آکسفورد انگلستان) اینجا را کلیک کنند.
  • علاقمندان برای دریافت گزارش دوم (دانشگاههای اوپسالا سوئد و استانبول ترکیه) اینجا را کلیک کنند.
  • علاقمندان برای دریافت گزارش سوم (دانشگاههای ماکس‌پلانک و لایبنیتز آلمان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران) اینجا را کلیک کنند