وظایف کنسرسیوم

وظایف کنسرسیوم عبارت است از:

  • استانداردسازی سیستم های یادگیری الکترونیکی متناسب با فرهنگ و مختصات جامعه فرهنگی و آموزشی ایران و بهره مندی از تجارب جهانی.
  • تعامل و توسعه همکاری‌های مشترک فی مابین اعضاء به صورت شبکه‌ای.
  • همکاری با وزارت علوم در جهت تدوین مقررات و ضوابط آموزشی ویژه موسسات و دوره های یادگیری الکترونیکی و رتبه بندی موسسات
  • تعامل با وزارت علوم و نهادهای قانونی برای تثبیت و ارتقاء جایگاه‌ مؤسسات و دانشگاه‌‌های الکترونیکی.
  • تلاش برای توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی در حوزه های مرتبط
  • بر پائی نشست‌های علمی، تخصصی و گردهمائی‌های ادواری در حوزه یادگیری الکترونیکی.