وبینار تخصصی روش های ارزیابی و آزمون دوره های آموزش غیرحضوری

برگزاری وبینار تخصصی روش های ارزیابی و آزمون دوره های آموزش غیرحضوری

? مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، وبینار تخصصی ویژه اساتید محترم به شرح زیر برگزار می نماید:

? موضوع: روش های ارزیابی و آزمون در دوره هی آموزش غیرحضوری

? سخنران: جناب آقای دکتر صفوی، استاد دانشگاه شیراز و رئیس انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران

? زمان: پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه، ساعت ۱۰ تا ۱۳

? پخش زنده این وبینار را از آدرس زیر قابل مشاهده می باشد:

? http://elearning.kntu.ac.ir/index.php/fa/live