هفدهمین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی – ۸ الی ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ 

هفدهمین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی (۲۰۲۴ICeLeT) در تاریخ های ۸-۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ به میزبانی دانشگاه اصفهان و به دو زبان فارسی و انگلیسی برگزار می گردد.

تاکید کنفرانس امسال بر “یادگیری ارتقاء یافته به کمک فناوری” است و محورهای اصلی کنفرانس عبارتند از:

۱.     هوش مصنوعی و فناوری های پیشرفته در یادگیری الکترونیکی

۲.     رویکردهای آموزشی نوآورانه در یادگیری الکترونیکی

۳.     یادگیری الکترونیکی و آموزش های غیررسمی

۴.     هوش مصنوعی زایشی و یادگیری الکترونیکی

۵.     ابعاد روانشناختی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی یادگیری الکترونیکی

۶.     تجارب موفق یادگیری الکترونیکی در سازمان ها و دانشگاه ها

۷.     ارزشیابی و بهبود کیفیت در یادگیری الکترونیکی

 بخش های مختلف کنفرانس شامل ارائه مقالات علمی، گزارش های تجارب موفق، سخنرانی‌های کلیدی، میزگردهای تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه تخصصی از داخل و خارج از کشور خواهد بود.

از همه علاقمندان و ذینفعان فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی تقاضامندیم با حضور فعال خود موجب غنای علمی بیشتر کنفرانس و تبادل تجربیات با سایر علاقمندان داخلی و خارجی گردند.

آخرین مهلت دریافت مقاله کامل جهت داوری ۵ دی ماه ۱۴۰۲ می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به وب سایت کنفرانس مراجعه فرمایید. https://icelet2024.ui.ac.ir/fa/

 پوستر های فارسی و انگلیسی به پیوست است.

لطفا در ارسال این فراخوان و پوستر به سایر علاقمندان ما را یاری دهید.