هفتمین نشست علم و جامعه ویژه «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی- فعالیت‌های آموزشی؛ چالش‌ها و راهکارهای سنجش کلاس درس الکترونیکی»

جهت ورود بر روی تصویر کلیک نمایید