نظام‌نامه آموزش الکترونیکی برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ابلاغ شد

ویژگی های روش آموزش مبتنی بر آموزش الکترونیکی

این روش آموزشی، چارچوبی مدون برای تامین محیط آموزش با ویژگی هایی به شرح زیر و بر بستر اینترنت است:

وجود سکوی دستیابی به مجموعه، منابع و فعالیت های برنامه‌ریزی و مدیریت رخدادهای آموزشی

امکان ثبت و ضبط رفتارها و فعالیت ها و زمان آموزش و تعیین نحوه کنترل دانشگاه‌ها توسط یادگیرنده و یاد دهنده

امکان دسترسی مستقیم به مستندات دیجیتال و ذخایر اطلاعاتی مورد نیاز

تهیه محتوای الکترونیکی مبتنی بر سرفصل های برنامه درسی مصوب توسط یاددهنده

امکان تعاملات برخط پویایی یاددهنده و یادگیرنده به صورت همزمان و ناهمزمان امکان

انجام تعامل و به کارگیری ابزارهای برخط در راستای پژوهش و نوآوری

فرایند یاددهی و یادگیری

بر اساس این نظام نامه، فرایند یاد دهی- یادگیری مشتمل بر مولفه های زیر است:

محتوا:

ارایه محتوای تدوین شده با هدف آموزش الکترونیکی برای هر یک از دروس برنامه درسی(مبتنی بر ضوابط و مقررات مصوب شورای گسترش آموزش عالی) که مشتمل بر محتوای اصلی و منابع تکمیلی در اختیار یادگیرنده قرار می گیرد.

فعالیت های فردی و گروهی

در ادامه این نظام نامه آمده است: تشکیل کلاس های برخط همزمان و ناهمزمان که امکان تعامل یاددهنده و یادگیرنده را در ارتباط با تعیین سرفصل های درسی، گفت و گو و تحلیل مباحث درسی، رفع اشکالات احتمالی و ارزیابی شفای فراهم می‌سازد. در همین ارتباط، استفاده از نرم‌افزارهای کلاس و کتاب های الکترونیکی از جمله ابزارهای کمکی برای یادگیرنده به شمار می رود. با این تاکید که فعالیت‌های فردی و گروهی یادگیرندگان بخش مهمی از فرایند یاددهی یادگیری را تشکیل می‌دهد.

دانشگاه های مجری دوره های الکترونیکی

همه دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی در صورت برخورداری از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری همچنین شرکت در طرح سنجش، ارزشیابی و اعتباربخشی موسسه ها از نظر آموزش الکترونیکی و نحوه دریافت نتیجه قابل قبول در آن پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی نسبت به اجرای آموزش الکترونیکی مطابق شرایط زیر اقدام کنند:

اجرای دوره های ترکیبی شامل آموزش های حضوری و الکترونیکی برای همه موسسات و در همه رشته ها با تایید شورای دانشگاه مجاز بوده و سهم و نسبت مجاز این آموزش ها به این شرح است:

اجرای آموزش الکترونیکی تا ۵۰ درصد از کل دروس در همه رشته های دارای مجوز موسسه‌های دولتی دسته اول با تشخیص و تصویب شورای دانشگاه بلامانع است. موسسه‌های دولتی دسته دوم و موسسه‌های دولتی غیر انتفاعی سطح یک می‌توانند نسبت به اجرای آموزش الکترونیکی تا ۳۰ درصد برای رشته های دارای مجوز خود اقدام کنند. سایر دانشگاه ها برای اجرای آموزش الکترونیکی تا ۲۰ درصد در رشته های دارای مجوز به تشخیص شورای دانشگاه مجاز هستند.

افزایش و فراگیری آموزش های الکترونیکی تا ۱۰۰ درصد برای دانشجویانی که در دوره آموزش حضوری پذیرفته شده اند تنها در دروس مستثنا شده در آیین نامه آموزشی مربوط یا بروز شرایط اضطراری به تشخیص وزارت مجاز است.

اجرای آموزش های تمام الکترونیکی بر اساس مقاطع تحصیلی با رعایت این نظام‌نامه به شرح زیر است:

این آموزش‌ها در مقاطع تحصیلی کاردانی و دکتری برای هیچ یک از زیر نظام های آموزشی و در هیچ یک از موسسه ها مجاز نیست.

این آموزش‌ها در مقطع کارشناسی فقط برای دانشگاه‌های دولتی دسته اول با ارایه طرح توجیهی مجاز است.

این آموزش ها در مقطع کارشناسی ارشد برای موسسه‌های دولتی دسته اول و دوم و موسسه‌های غیردولتی سطح یک مجاز است.

بر اساس مصوبات این نظام نامه، آموزش‌های تمام الکترونیکی برای یادگیرندگان خارجی در موسسه هایی که برای پذیرش یادگیرنده خارج دارای ضوابط و شرایط لازم هستند و تجربه حداقل سه سال آموزش الکترونیکی را دارا باشند با دریافت نظر موافق مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم در همه مقاطع تحصیلی مجاز است.

جهت دریافت نظامنامه اینجا کلیک نمایید