نشست تخصصی چهارم به سوی یادگیری اثربخش با حضور اساتید صاحب نظر

چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی با شعار به سوی یادگیری الکترونیکی اثربخش در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ با موضوع تهیه و تولید محتوای الکترونیکی اثربخش، به میزبانی موسسه آموزش عالی مهرالبرز و انجمن یادگیری الکترونیکی (یادا) برگزار گردید. این نشست با حضور جناب آقای دکتر سراجی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، سرکار خانم دکتر ظریف صنایعی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سرکار خانم دکتر مهرابی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در راستای بها دادن به موضوع تولید محتوا در نظام یادگیری الکترونیکی می پردازد.