معاون آموزشی وزارت علوم: برگزاری حضوری امتحانات میان ترم امکان پذیر نیست

برای دریافت اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک نمایید