مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز؛ میزبان چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی ایران

مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

میزبان چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی ایران

 کنفرانس یادگیری الکترونیکی با هدف ترویج و توسعه یادگیری الکترونیکی (e-learning) در نهادهای آموزشی و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و آموزشی  و پژوهشی درایران و جهان هرساله توسط یکی از دانشگاه های سطح یک کشور تاکنون برگزار شده است.

درسال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ درکشور و توسعه آموزش مجازی دردانشگاه ها و نهادهای آموزشی از یکسو و ضرورت اهتمام به توسعه همه جانبه یادگیری الکترونیکی و تجارب ۱۵ ساله موسسه آموزش عالی مهرالبرز به عنوان نخستین دانشگاه الکترونیکی که همه خدمات آموزش و پژوهشی را طی سال های گذشته به صورت یادگیری الکترونیکی ارائه نموده است، مقررگردید میزبان چهاردهمین کنفرانس یادگیری درسطح ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی باشد. این کنفرانس توسط مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، انجمن یادگیری الکترونیکی ایران ( یادا ) وکرسی یونسکو درآموزش و یادگیری الکترونیکی درتاریخ ۱۳ و۱۴ اسفندماه به صورت آنلاین برگزار می گردد. کرسی یونسکو دریادگیری الکترونیکی بخش بین الملل کنفرانس را برعهده دارد .

نخستین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس روز دوشنبه ازساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح با ریاست جناب آقای دکترخرازی ریاست محترم هیت امناء موسسه و با حضور سایر اعضاء شورا آقایان : دکترفرجی دانا، دکترابیلی، دکترصفوی، دکتر ربیعی، مهندس جهانگرد، دکترخانیکی، دکتر اعتماد مقدم، دکتر شنبه زاده، دکتر شیرانی، دکتر عبادی، دکتر فرصت کار و خانم ها: دکترنارنجی و دکتر امین صالحی برگزار گردید.

دراین جلسه با توجه به دستور کار موارد زیر بررسی و تصویب گردید :

 • تم کنفرانس :

به سوی یاددهی یادگیری اثربخش دریادگیری الکترونیکی

 • اهداف وبرنامه های کنفرانس :
  • شناسایی مسایل و چالش ها و راهکارهای اثربخشی نظام یاددهی/یادگیری الکترونیکی
  • هم اندیشی در خصوص کیفیت بخشی نظام یاددهی/یادگیری الکترونیکی
  • ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در نظام یاددهی/یادگیری الکترونیکی
  • تبادل تجربیات زیسته آکادمیک در خصوص اجرای یاددهی/یادگیری الکترونیکی در بحران کووید۱۹
  • ارائه تجارب موفق در پیاده سازی نظام یاددهی/یادگیری الکترونیکی
 • محورهای کنفرانس
  • فناوری و یاددهی/یادگیری الکترونیکی
  • پداگوژی و یاددهی/یادگیری الکترونیکی
  • فرهنگ و اخلاق حرفه ای و یاددهی/یادگیری الکترونیکی
  • نظام ارزیابی و کیفیت بخشی در یاددهی/یادگیری الکترونیکی
  • تجارب برتر یاددهی/یادگیری الکترونیکی (مدلها، چالشها و فرصتها)
 • برنامه های اجرایی کنفرانس :
 • ساختار کنفرانس شامل : شورای سیاستگذاری – دبیر کنفرانس – دبیر کمیته علمی – دبیر کمیته اجرایی – دبیر کمیته انتشارات – دبیر کمیته بین الملل – دبیر ارتباط با سازمانها – دبیر کمیته برنامه ریزی ونظارت – دبیرکارگاههای آموزشی – دبیر کمیته مالی – دبیر کمیته فنی به تایید رسید.
 • جلسا ت شورای سیاستگذاری به صورت ماهیانه دوشنبه ها اوا هرماه ازساعت ۱۶ الی ۱۸ به تصویب رسید
 • ارایه مقالات به صورت ضبط شده باشد. نحوه و زمانبندی ارایه در دستورالعملی تهیه وبه اطلاع ارایه دهندگان مقالات رسانده شود.
 • درخصوص ثبت نام افراد ونحوه دریافت هزینه ثبت نام مقررگردید درجلسه آینده بررسی و اقدام گردد.
 • جلسات شورای سیاستگذاری کنفرانس :
 • مقرر شد جلسات شورا دوم روز های دوشنبه اول هرماه تشکیل گردد جلسه بعدی رروز دوشنبه  مورخ ۹۹.۰۹.۰۳ از ساعت ۱۸-۱۶ به صورت آنلاین برگزار خواهدشد.