رویکرد نوین آموزش؛ ترکیبی از آموزش حضوری و الکترونیک

معاون آموزشی وزیر علوم، در نهمین کنفرانس بین‌المللی یاددهی و یادگیری الکترونیکی گفت: رویکرد نوین آموزش، ترکیبی از آموزش حضوری و الکترونیکی است و امروز دانشگاه‌ها باید به هر دو روش توجه کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه کردستان، در این کنفرانس معاون آموزشی وزیر علوم، در پانزدهمین دوره کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی یاددهی و یادگیری الکترونیکی گفت: آموزش الکترونیکی در کشور نسبت به سال‌های قبل بسیار موفق‌تر شده، چرا که زیرساخت‌های دانشگاهی توسعه یافته و اساتید آموزش‌های لازم را دیده و توانمندسازی اساتید صورت گرفته است.

دکتر علی خاکی صدیق تصریح کرد: دوران آموزش سنتی صددرصد چهره به چهره به اتمام رسیده است و باید رویکرد نوین آموزشی را پی بگیریم که این رویکرد نوین ترکیبی از آموزش سنتی و آموزش الکترونیک است.

وی با اشاره به دوران پساکرونا بیان داشت: با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه کسب کردیم بعد از دوران کرونا این امکان وجود دارد که بخشی از کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار شود، اما در حال حاضر نمی توان به صورت قطعی در این زمینه اظهار نظر کرد.

دکتر خاکی‌صدیق تصریح کرد: به طور قطع آموزش پسا کرونا با قبل از کرونا متفاوت خواهد بود و ما شاهد تحول خوبی در جهان و در راستای ارتقای کیفی آموزش خواهیم بود و نوعی آموزش ترکیبی را در آینده می‌توانیم ببینیم.

معاون آموزشی وزیر علوم تصریح کرد: آموزش الکترونیکی در کشور نسبت به سال‌های قبل بسیار موفق‌تر شده، چرا که زیرساخت‌های دانشگاهی توسعه یافته و اساتید آموزش‌های لازم را دیده و توانمندسازی اساتید صورت گرفته است.