رشته کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی به تصویب رسید

براساس اعلام مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی جناب آقای دکتر آهنچیان، کارشناسی ارشد رشته یادگیری الکترونیکی به تصویب رسید و از سال تحصیلی آینده دایر خواهد بود.

این مطلب را مدیرکل دفتر برنامه ریزی در نشست مشترک معاونت آموزشی وزارت علوم با روسای موسسات الکترونیکی روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۹ بیان کرد. وی اعلام نمود با پیگیری های انجام شده این رشته برای سال آینده در موسسات و دانشگاه هایی که آمادگی دارند اجرایی خواهد شد.

وی مراتب آمادگی دفتر برنامه ریزی را برای دریافت پیشنهادات رشته های جدید در مقاطع مختلف برای حوزه یادگیری الکترونیکی اعلام نمود.

لازم به ذکر است که رشته یادگیری الکترونیکی با پیشنهاد موسسه آموزش عالی مهرالبرز و با همکاری دانشگاه خوارزمی تنظیم و ارائه شده است.