در حاشیه دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری کنفرانس یادا از وبسایت رسمی این کنفرانس رونمایی گردید

دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یاددهی و یادگیری الکترونیکی به میزبانی موسسه آموزش عالی مهرالبرز، روز دوشنبه سوم آبان ماه ۱۳۹۹ با حضور اعضای محترم شورا و با ریاست جناب آقای دکتر خرازی رئیس هیات امناء دانشگاه مهرالبرز به صورت آنلاین برگزار شد.

در این نشست، اساتید، مدیران ارشد و فرهیختگانی از دانشگاه های معتبر کشور و همچنین سازمان های دولتی و خصوصی حضورداشتند.

ابتدای جلسه پس ازپخش ایاتی ازکلام الله مجید جناب آقای دکترخرازی ضمن خیرمقدم وتشکر از حضور همه اعضاء شورا دستور جلسه را اعلام نمودند.

دستور اول جلسه جناب آقای دکتر ابیلی دبیر کمیته علمی گزارش کمیته علمی را شامل محورها و زیرمحورهای فراخوان، کارگاه های آموزشی، نشست های مقدماتی و سخنرانان کلیدی به تفصیل بیان داشتند و اعضاء نظرات تکمیلی خود را درخصوص بهبود برنامه های علمی ایراد نمودند. (  پیوست شماره یک )

دستور دوم جلسه ارائه گزارش کمیته اجرای توسط جناب آقای دکتر فرصت کار بوده است که ایشان اهم پیشرفت کارکمیته اجرایی را درخصوص اخذ مجوز ISC ، تامین زیرساخت نمایشگاه مجازی، راه اندازی سایت فارسی و انگلیسی کنفرانس، راه انذاری دبیرخانه کنفرانس و.. ارائه نمودند و سپس اعضاء درخصوص اقدام دراخذ مجوز IEEE ، تدوین دستور العمل ضبط مقالات وسخنرانی ها، اهمیت دادن به نمایشگاه مجازی و… مطالبی را عنوان کردند. ( پیوست شماره دو )

دستور سوم ارائه کنداکتور برنامه کنفرانس بود که توسط دبیر کنفرانس جناب آقای دکتر عبادی ارائه گردید، براساس برنامه پیش بینی شده برنامه کنفرانس در دو روز (۱۳ و ۱۴ اسفند) همراه با مراسم افتتاحیه واختتامیه خواهد بود و مقررشد درمراسم افتتاحیه جناب آقای دکترجهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و مراسم اختتامیه نیز با حضور جناب آقای دکتر غلامی وزیر محترم علوم برگزار گردد. ضمنا مقر گردید در مراسم اختتامیه از پیشگامان حوزه یادگیری الکترونیکی تقدیر بعمل آید. ( پیوست شماره سه )

در انتهای جلسه ضمن مرور گزارش کار کمیته های علمی و اجرایی و همچنین کنداکتور برنامه کنفرانس و ملاحظه اهم اقدامات انجام شده در این سه بخش، برنامه‌های پیش‌بینی شده در ایام برگزاری کنفرانس نیز، با هم‌اندیشی اعضای محترم شورا، به بحث و بررسی گذاشته شد و به تایید اعضا رسید.

در بخش پایانی جلسه گزارش جناب آقای مهندس جهانگرد نماینده ویژه رئیس جمهور در فناروی اطلاعات و ارتباطات و همچنین جناب آقای دکترصفوی رئیس انجمن یادا درخصوص میزان پیشرفت برنامه های یادگیری الکترونیکی درآموزش عالی و چالشهای پیش رو بیان گردید و اعضاء ضمن بیان نارسایی ها و کوتاهی های موجود در وزارت علوم خواستار اهتمام بیشتر وزارت و دولت برای پیشبرد برنامه های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با توجه به ظرفیت و جایگاه دانشگاه ها شدند و مقرر گردید این موضوع توسط جناب آقای مهندس جهانگرد و جناب آقای دکتر صفوی پیگیری گردد.

شایان ذکر است در این جلسه به صورت رسمی از وبگاه کنفرانس به نشانی ICELET2021.mehralborz.ac.ir رونمایی شد و این وبسایت آماده دریافت مقالات ارزشمند محققین و پژوهشگران گرامی می باشد.