در الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو برای موسسات آموزش مجازی تجدید نظر خواهد شد

در جلسه معاون محترم وزیر علوم آقای دکتر خاکی صدیق با اعضای کنسرسیوم دانشگاه ها و موسسات الکترونیکی غیر دولتی عنوان گردید.

جلسه مشترک روسای آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی ( اعضاء کنسرسیوم ) با معاونت محترم آموزشی وزارت علوم و مدیران کل دفتر گسترش و دفتر‌ آموزش عالی غیردولتی و رئیس کارگروه یادگیری الکترونیکی،  درروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ازساعت ۹.۳۰ الی ۱۱.۳۰ به صورت انلاین برگزار گردید. دراین جلسه سه موضوع مهم موسسات شامل:

  • ضرورت بازنگری در الگوی تخصیص ظرفیت برای موسسات آموزش عالی الکترونیکی
  • تسریع درصدور مجوز رشته های تحصیلی برای سال تحصیلی پیش رو
  • مساعدت درهمکاری دانشگاه‌ها برای تدریس اساتید در موسسات آموزش عالی الکترونیکی

مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

ضرورت بازنگری در الگوی تخصیص ظرفیت برای موسسات آموزش عالی الکترونیکی

در ابتدا اعضاء کنسرسیوم به بیان مشکلات و محدویت های ایجاد شده در اجرای الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو پرداختند. الگویی که منجر به کاهش حدود ۴۰ % ظرفیت موسسات بدون رعایت ضوابط و مقررات خاص دوره های مجازی شده است. همزمان با بیان مشکلات مستندات قانونی و خسارت های مادی و معنوی این تصمیم نیز ارائه گردید. پس از توضیحات تفصیلی مدیرکل محترم دفتر گسترش و راهنمایی های جناب دکتر خاکی صدیق و دکتر صفوی مقررگردید با همکاری رئیس کارگروه یادگیری الکترونیکی بازنگری و مساعدت جدی گردد.

تسریع درصدور مجوز رشته های تحصیلی برای سال تحصیلی پیش رو

موضوع صدور مجوز رشته های جدید درسال ۱۴۰۰ علیرغم درخواست و معرفی اعضاء هئیت علمی واجد شرایط از سوی موسسات مطرح گردید. اعضاء اعلام نمودند به علت نارسا بودن سامانه HES و عدم انطباق با نیازهای موسسات مجازی این موضوع نیازمند تصمیم گیری است. در ادامه مقرر شد دراین خصوص معاونت محترم آموزشی با همکاری دفتر غیردولتی و دفتر گسترش بررسی مجدد ومساعدت نمایند.

مساعدت درهمکاری دانشگاه‌ها برای تدریس اساتید در موسسات آموزش عالی الکترونیکی

موضوع ممنوعیت تدریس اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی با اجرای طرح تمام وقت ویژه برای تدریس در موسسات غیردولتی مورد طرح و بررسی قرارگرفت. مقرر شد با توجه به اینکه این امر ( همکاری اساتید دانشگاهی درموسسات ) ازسیاست های راهبردی وزارت علوم بوده است مورد بازرنگری قرارگیرد و شرایطی فراهم گردد که تدریس اساتید درموسسات غیردولتی به ویژه مجازی ها بلامانع اعلام گردد.

جلسه در ساعت ۱۱.۳۰ با تشکر از زحمات مدیران محترم وزارت علوم درطول سال‌های گذشته به پایان رسید.