برگزاری آزمون الکترونیکی در موسسه آموزش عالی ایرانیان

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان برگزار می کند:
کارگاه آموزشی “شیوه برگزاری آزمون الکترونیکی” در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
با حضور رئیس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر علی اکبر صفوی استاد تمام دانشگاه شیراز و جناب آقای دکتر بیژن عرب یزدی رئیس موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
در این کارگاه آموزشی که مخاطب آن اساتید موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان و اساتید دیگر موسسات آموزش عالی بهره مند از سامانه های الکترونیکی این موسسه می باشند، به نحوه برگزاری این آزمون ها در موسسه مذکور پرداخته خواهد شد.
رئوس مطالب مطرح شده در این کارگاه عبارت است از:
۱-آشنایی با انواع و دسته های مختلف آزمون الکترونیکی و نمایش نمونه های آن
۲- توصیه ها و اقداماتی که اساتید می بایست برای دانشجویان قبل از برگزاری آزمون فراهم آورند
۳- توضیحات در خصوص فایل اکسل “مدیریت آزمون الکترونیکی” که جهت ساده سازی آزمون های الکترونیکی (ویژه اساتید) تهیه گردیده است.
۴- صحت و سقم آزمون الکترونیکی و اقدامات لازم جهت اعتبار بخشی به آن
۵- تدابیر لازم در آزمون شفاهی از طریق کلاس بر خط زنده
۶- پخش زنده از طریق پیوند: Iranian.ac.ir/live
۷- تاریخ و زمان برگزاری: ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۳.۲۲
همچنین بدین وسیله جهت شرکت در این کارگاه آموزشی از کلیه اساتید و مدیران محترم دیگر موسسات آموزش عالی کشور دعوت بعمل می آید.