بخش اول ارزیابی خدمات آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها انجام شد

سید علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت نتایج ارزیابی خدمات آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها گفت: با توجه به اهمیت نحوه ارائه خدمات آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها، در حال و آینده نیاز به بررسی دقیق‌تر توانمندی دانشگاه‌ها و نحوه و ارائه خدمات آموزش الکترونیکی آن‌ها وجود داشت، در همین راستا معاونت آموزشی وزارت علوم با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی ایران برنامه‌ای را برای ارزیابی توانمندی آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه و مراکز آموزش عالی به اجرا گذاشت.

وی ادامه داد: طی این برنامه در پایگاهی که در مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC ) ایجادشده است، دانشگاه‌ها در تابستانی که گذشت به مدت دو ماه فرصت داشته‌اند تا با مراجعه به پایگاه مذکور به نشانی https://ur.isc.ac/، اطلاعات خود را بر مبنای استانداردها و مشخصاتی که مصوب انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف بود درج کنند.

مدیر کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم افزود: پس‌از پایان مهلت، حدود ۲۵۰ دانشگاه و مراکز آموزش عالی نسبت به درج اطلاعات خود اقدام کردند ولی هنوز هستند مراکز آموزش عالی که به موقع اقدام نکرده‌اند، همچنین از میان دانشگاه‌هایی که اقدام کرده‌اند نیز تعدادی هستند که هنوز اطلاعات خود را کامل وارد نکرده‌اند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌هایی که اطلاعات درخواستی برای ارزیابی خدمات آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها را وارد کرده ولی اطلاعات آنها ناقص بوده، از امروز به مدت ۱۰ روز فرصت دارند با مراجعه به مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC ) اطلاعات خود را ویرایش و تکمیل کنند.

صفوی افزود: به دانشگاه‌هایی که اطلاعات آنها ناقص بوده، قبلاً از طریق ایمیل اطلاع رسانی شده است، همچنین دانشگاه‌هایی که در این ارزیابی شرکت نکرده‌اند همان طور که از ابتدا در نامه معاون آموزشی وزارت علوم بود؛ هر دانشگاهی بخواهد دانشجوی الکترونیکی پذیرش کند یا بخواهد رشته‌ای در این زمینه راه اندازی کند اگر مراحل ارزیابی را انجام نداده باشد، درخواست آنها متوقف خواهد شد تا ارزیابی انجام شود و برای ارزیابی هم باید هزینه پرداخت کنند.

وی ادامه داد: از بین دانشگاه‌هایی که اطلاعات را وارد کردند بخش عمده این اطلاعات کامل شده ارزیابی‌ها صورت گرفته است و بزودی بخش اول ارزیابی خدمات آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها در اختیار معاونت آموزشی وزارت علوم قرار می‌گیرد.

جهت دریافت خبر روی تصویر کلیک نمایید